szankciós listák letöltése

 • automatikus, ütemezett letöltés
 • hiányos és nem egyértelmű adatok tisztítása
 • feldolgozás csak változás esetén

kapcsolat a számlavezető rendszerrel

Az ügyféladatok lekérdezése a számlavezető rendszerből csúcsidőn kívüli időszakra ütemezhető. Az ellenőrzés nem terheli a számlavezető rendszert.


adatforrások

 • EUFSD - Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
 • UNSCSL - Consolidated United Nations Security Council Sanctions List
 • USSDN - U.S. Specially Designated Nationals List

súlyozott megfeleltetési algoritmus

Az ügyfél azonosítást a szankciós listán megadott technikai és természetes azonosítók mindegyike alapján külön is elvégzi a rendszer, a kapott találatokat az azonosítás pontossága alapján súlyozza.


fuzzy-logika

Szöveges adatok (név, alias, cím, születési hely) esetén nem egyezést, hanem adott mértéket meghaladó hasonlóságot vizsgál.


pozitív találatok manuális jóváhagyása

A szankciós listák gyakran hiányos vagy nem egyértelmű adatokat tartalmaznak, ezért a lehetséges találatot az erre felhatalmazott személynek jóvá kell hagynia.


ütemezett feldolgozás

A pozitív találatok jóváhagyásán kívül a folyamat minden lépése automatikus. Az egyes lépések végrehajtási időpontja és gyakorisága önállóan ütemezhető, így könnyen beilleszthető a legösszetettebb üzemeltetési rendbe is.


email-értesítések

A kezelői beavatkozást igénylő eseményekről, jóváhagyandó találatokról, letöltési problémákról az érintett személyek email-értesítést kapnak. A folyamat állapotáról a rendszer minden nap összefoglaló jelentést küld.


bankbiztonsági előírásoknak megfelelő felépítés

 • LDAP/Active Directory alapú autentikáció
 • szerepkör alapú jogosultsági rendszer
 • négyszem-elv
 • részletes naplózás

alacsony üzemeltetési költség

 • böngésző-független web-felület
 • képernyőmérethez igazodó megjelenítés
 • nyílt infrastruktúra
 • Java-technológia