kapcsolat a cégbíróság MUSZ rendszerével

 • üzenetek ütemezett le- és feltöltése
 • elektronikus aláírás és időbélyeg kezelése
 • hibaüzenetek kezelése

kapcsolat a számlavezető rendszerrel

Az ügyfél- és egyenleg-adatok lekérdezése a számlavezető rendszerből csúcsidőn kívüli időszakra ütemezhető. A megkeresések feldolgozása nem terheli a számlavezető rendszert.


súlyozott megfeleltetési algoritmus

Az ügyfél azonosítást a megkeresésben megadott technikai és természetes azonosítók mindegyike alapján külön is elvégzi a rendszer, a kapott találatokat az azonosítás pontossága alapján súlyozza.


pozitív válaszok manuális jóváhagyása

Sikeres azonosítás esetén a súlyozott találatok közül az erre felhatalmazott személy választja ki a megfelelőt. Az adathibák okozta tévedések elkerülése érdekében pozitív válaszüzenet csak kezelői jóváhagyással küldhető.


automatikus negatív válaszok

A sokrétű megfeleltetési algoritmus lehetővé teszi a nagyszámú negatív válaszüzenet automatikus, emberi beavatkozás nélküli elküldését. Természetesen ezek a válaszüzenetek is megjeleníthetők a jóváhagyásra szolgáló felületen.


ütemezett feldolgozás

A pozitív válaszüzenetek jóváhagyásán kívül a folyamat minden lépése automatikus. Az egyes lépések végrehajtási időpontja és gyakorisága önállóan ütemezhető, így könnyen beilleszthető a legösszetettebb üzemeltetési rendbe is.


email-értesítések

A kezelői beavatkozást igénylő eseményekről, jóváhagyandó válaszüzenetekről, üzenet-továbbítási problémákról az érintett személyek email-értesítést kapnak. A folyamat állapotáról a rendszer minden nap összefoglaló jelentést küld.


bankbiztonsági előírásoknak megfelelő felépítés

 • LDAP/Active Directory alapú autentikáció
 • szerepkör alapú jogosultsági rendszer
 • négyszem-elv
 • részletes naplózás

alacsony üzemeltetési költség

 • böngésző-független web-felület
 • képernyőmérethez igazodó megjelenítés
 • nyílt infrastruktúra
 • Java-technológia